0
DC
lagerAELLOK TGOJ Ma 882, Jeco

Productid MA-A510

ELLOK TGOJ Ma 882

2595 kr
   (€ 236)

Frakt
Normal shipping  (29 kr within Sweden)

Jeco

www.jeco.seOm du vill kan du dela upp betalningen.

274 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.
Dekoder

0 kr
299 kr
1.000 kr

Koppel till standardlok

-
0 kr
62 kr
34 kr
70 kr
60 kr

Vädrad

0 kr
300 kr
325 kr
350 kr

* Medium vädring likt bild. Vill man ha specialvädring eller enligt foto, kontakta oss för pris. (Priset gäller för ett standardlok)
Smuts medium - Exempel 1 (Du 338)Smuts medium - Exempel 2 (F-697)Smuts medium - Exempel 3 (T43 222)Smuts medium - Exempel 4 (T43 227)

For information in English please scroll down

TGOJ Ellok litt Ma med driftnummer 882.

Helt ny konstruktion av Ellok litt: Ma. Kåpa i plast och underrede och boggier i pressgjuten metall. Strömavtagare i mässing. Drivning på alla axlar, även i 3-rälsutförande. Alla detaljer skalenliga. Riktingsberoende belysning och rött bakljus, hel/halvljusfunktion och hyttbelysning kan slås på separat (fungerar endast i digitalt utförande).
Vissa smådetaljer levereras med för montage.

Modell:

Längd: 193mm
Hjuldiameter: 14,94mm
Vikt: cirka 500gram
5-polig motor med svänghjul.
NEM koppelkuliss.
Vit belysning fram/röd belysning bak. Skiftar vid byte av körriktning.
Pressgjutet underrede.
Hyttinredning (och hyttbelysning)
Förberedd för 21-polig dekoder.
Högtalare monterad.
AC-version kommer ha slirskyddsaxel monterad och ESU lokpilot version 4,0 monterad.
DC-version kommer ha slirskyddsaxel i lådan och 21-poligt digitalinterface.
Rekommenderad dekoder: ESU 54614 alternativt Zimo Sound (Ma) som kommer ha cirka 15 ljudfunktioner. Inspelad i Stockholm 2012 av Heinz Deppen.

Info om Zimo ljuddekoder:

Dekoder - Zimo sound.
Cirka 15 funktioner.
Hel/halvljus (kommer få separata funktionsknappar)
Dekodern fungerar både DCC och Motorola.
Motorljudet fungerar även vid analog körning.

Förebild:

När godstrafiken ökade på norrlandslinjerna ökade också behovet av mera dragkraft, så mot slutet av 1940-talet behövde man införskaffa flera lok. SJ beslutade då att från litt: Mg utveckla litt: Ma istället. Loket fick kraftigare motor och utrustningen i maskinrummet placerades annorlunda. Tack vare starkare motor kunde man få ett lok som klarade dra tunga tåg i 100km/h.
Detta gjorde att man använde denna loktyp som ett allroundlok. Loktypen är en av den starkaste enkelloktypen någonsin i Sverige, bortsett från El15 och Hector Rails modell av 161.
När TGOJ skaffade ellok föll valet ganska enkelt på ellok litt: Ma. TGOJs lok skiljer sig från SJ genom att vara multipelkörbara och att de har runda maskinrumsfönster istället för fyrkantiga, i övrigt är dom identiska. Men dom moderna TGOJ-loken har fyrkantiga fönster då dessa är fordon som överlåtits av TGOJ från SJ.
Efter leveransen av Rc-loken fick Ma en mer undanskymd position hos SJ, närmare bestämt dom fick dra enbart godståg istället för att användas som ett allroundlok.
Efter 1993 överlät SJ alla Ma-lok till TGOJ, många lok stog helt still under 1990-talet men idag används dom frekvent av flera bolag, TGOJ, NetRail och BK-tåg. I början av 2011 så avvecklade man TGOJ som idag drivs av Green Cargo istället.

Teknisk Data på förebild:

Tillverkat antal = 34stycken.
Tillverkningsår: 1953-1960.
Hastighet: 105km/timmen.
Axelföljd: Co`Co`
Effekt: 6 x 660 = 3960kW.
Banmotor: ASEA KJA 88
Reglersystem: Lko, högspänning
Körlägen: 37stycken.
Transmission: statorhålaxel
Längd: 16800mm
Hjulbas: 4200 + 7600mm
Drivhjulsdiameter: 1300mm
Tjänstevikt: 105ton.
Max.axeltryck: 17,5ton
Startdragkraft: 325kN.
Dynamisk vikt: 130ton
Strömavtagare: LLXJE135

Bilderna är endast tecknade, EJ exakt avbildade. Prototyp finns att titta på hos MJ-Hobbyexperten.
Leverans April-2013.

Information in English:

Electric locomotive litt: Ma with number 882.

Totally new construction of Electric locomotive litt: Ma. Body in plastic and under frame and boggie in metal. Phantograph in brass. Driving on all six axles, even in AC (Märklin). All details in exact H0 1:87.
Operating lights white/red, Full beam/beam and cab lighting that can be turned on/off with extra function digitally. Some small details in box for extra detailing of the model.

Model:

Length 193mm.
Wheel diameter 14,94mm.
Weight: around 500g.
5-pole motor with fly wheel.
NEM-coupling box.
Operating lights white/red.
Under frame in metal.
Cab interior and lighting (digital mode).
21-pin digital interface.
Speaker installed from factory.
AC version with traction tyre on one axle and ESU lok pilot version 4,0 installed.
DC version has one axle with traction tyre in the box and 21-pin digital interface.
Recommended decoder = ESU 54614 or Zimo Sound special programmed for Ma and made by Heinz Deppen, recorded in Stockholm 2012.

Info about the Zimo Sound decoder:

15 functions.
Beam / Full beam that can be turned on/off separately in digital mode.
Works both in DCC and Motorola.
Engine sound works also in analoge mode.

When the freight traffic was increased on the north railway the demand of a stronger locomotive was needed, so in the end of 1940 they needed to get more locomotives. So from litt: Mg they produce litt Ma instead. Ma got a stronger engine and some other things was changed inside the locomotive. Thanks to stronger engine you was now able to pull big frieght trains in speed of 100km/h.
This was an allround locomotive because it was so strong and reliable.
When TGOJ increased with more locomotives the choice was easy, it would be litt: Ma. But the old one had round window, this modern version has square windows, same as SJ.
After delivery of litt Rc the Ma got a more hidden place in the loco park, they was removed from passenger traffic and was only pulling freight.
After 1993 SJ assign all Ma to TGOJ, many was not running for several year but today you can see them with alot of different brands as NetRail, BK-tåg, TGOJ in two different paintings.
2011 TGOJ was liquidate and belong to Green Cargo today.

Technical data:

Quantity made: 34pcs.
Year of producing: 1953-1960.
Maximum speed: 105km/h.

Other also bought