0
lagerxPERS.VAGN Co8D 3488, NMJ Swedish.wagons

Productid NMJT221103

PERS.VAGN Co8D 3488

529 kr
   (€ 48)

Frakt
Normal shipping  (29 kr within Sweden)

SJ Co8d 3518, 3. kl personvogn med 5 kupèer og 2 salonger. Sort slett tak. Påskrifter før 1956.

SJ‘s 1940-tallsvogner ble utført som 30-talls vogner men med en helsveiset vognkasse. Lengden er 23500 mm, med 16000 mm mellom boggisenter. Dette var i mange år en standardlengde for personvogner både i Sverige og Norge. Vognvekten er ca 37-39 tonn. Mange vogntyper ble levert under årenes løp, bl.a. 1 kl. vogner, 1./2. kl. vogner, sovevogner, postvogner, BF-vogner og restaurantvogner. Disse vognene, sammen med 1930-tallsvognene, preget Sverige i mer enn 40 år.

Other also bought