0
DC
lagerAEllok Du SJ 298, Jeco

Artikelnr DU-A212

Ellok Du SJ 298

2695 kr

Frakt
Standard frakt  (29 kr inom Sverige)

Jeco

www.jeco.seOm du vill kan du dela upp betalningen.

282 kr/mån

12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.
Dekoder

0 kr
325 kr
1 000 kr

Koppel till standardlok

-
0 kr
66 kr
34 kr
70 kr
56 kr

Vädrad

0 kr
300 kr
325 kr
350 kr

* Medium vädring likt bild. Vill man ha specialvädring eller enligt foto, kontakta oss för pris. (Priset gäller för ett standardlok)
Smuts medium - Exempel 1 (Du 338)Smuts medium - Exempel 2 (F-697)Smuts medium - Exempel 3 (T43 222)Smuts medium - Exempel 4 (T43 227)

SJ Ellok litt D med driftnummer 433 
-------- Version 2 -------- 

Färdigmodell av Ellok SJ Du. Pressgjutet metallunderrede med kåpa av plast. Full detaljering och belysning riktiningsstyrt med rödljus. Hel och halvljus. Levereras i en stötsäker box med några smådetaljer för eftermonering.
Köp till grindar 
13-A142 om du vill göra en tidigare modell av D-loket

DC = analog likström, AC = växelström analog/digital, DCC Sound = Ljud likström, AC Sound = ljud växelström Motorola. 

Modell: 
Längd över buffertar 149mm. 
Hjuldiameter 17,60mm.
Vikt 369gram.
5-polig motor med svänghjul. 
NEM koppelficka. 
Digitalkontakt 8 och 21-polig. 
Högtalare monterad. 
AC-version har slirskydd på 1 axel och dekoder monterad. ESU V4,0 lokpilot. 
DC-modellen kompletteras med dekoder, antingen Lokpilot eller Loksound.

Grindar köpes separat = 13-A142

Funktioner för ESU ljuddekoder V4,0:
F1 = Motorljud
F2 = Signalhorn (långt)
F3 = Halvjus
F4 = Skengnissel
F5 = Signalhorn (kort)
F6 = Rangergång 
F7 = Förardörr öppna/stäng
F8 = Fönster ned/upp
F9 = Koppel av/på
F10 = Konduktörssignal
F11 = Kompressor
F12 = Fläkt
F13 = Sandning
F14 = Broms av
F15 = Bromsgnissel
F16 = Stationsutrop "Bergslagen"
F17 = Stationsutrop "Tag plats"
F18 = Järnvägsövergång
F19 = Strömavtagare upp/ned
F20 = Skenskarvar på/av
F21 = Strömbrytare på
F22 = Bromsljud av/på
F23 = Dämpa ljudvolymen
F24 = Koppel av
F25 = Koppel på

OBS! placeringen av olika funktioner kan ändras vid uppdatering av ljudfilen.

Funktioner för ESU lokpilot V4,0
Framåt / bakåt
Belysning fram/bak

Förebild: 
Längd över buffertar 13000mm.
Tjänstevikt 80,4 ton. 
Hastighet 70-120km/h. 
Tillverkningsår 1925-1943. 
Byggt antal 333 stycken. 

 

SJ:s första ellok av standardtyp, D-loket, som under en lång följd av år skulle bli det vanligaste loket på den elektrifierade delen av det Svenska järnvägsnätet, började levereras 1925. De första 134 loken var försedda med träkorg, men efer 1933 utfördes loken med stålkorg. Under åren 1933-43 anskaffade SJ sammanlagt 187 D-lok med stålkorg, fördelade på nummerserierna 291-391, 401-447, 535-550, 555-566, 577-581 samt 594-599. Leverantör var Nohab, Motala och Falun med elutrustningen levererad från ASEA. Liksom träkorgsloken utfördes stålkorgsloken i en godstågsversion, Dg utväxlad för 75km/tim, och i en person/snälltågsversion, Ds utväxlad för 100km/tim. Även stålkorgsloken hade axelföljd 1C1 med 1530mm höga drivhjul och vägde ca 80 ton. Efter 1936 levererades loken med motorer på 2x1000hkr istället för de tidigare på 2 x 830hkr. Litteran på de starkare loken blev Dk. Nr 415 hade annan utväxling och kallades Dr (senare ombyggd till Dk). Senare tillkom ytterliggare 13 D-lok med stålkorg genom ombyggnad av träkorgslok, varav ett fick litt Df (avvikande antal körlägen) och ett fick litt Dg2 (ombyggt till axelföljd 1D1). Dessutom övertogs år 1948 12 Dk-lok från privatbanor (nr 718-729). Efer en tid började såväl Dg- som Dk-loken förses med motorer på 2 x 1250hkr och så småningom hade samtliga D-lok med stålkorg, utom de 12 f d privatbaneloken, erhållit dylika motorer och dessutom hade Dg-loken växlats om så att alla stålkorgsloken hade fått ny littera, Du. Det bör observeras att underlittera på D-lok aldrig sattes ut på nummerskylten utan istället på blindhjulet. Mellan åren 1967 och 1976 erhöll drygt 160 Du-lok anordningar för multipeldrift och omlitterades till Du2. Ej ombyggda Du-lok samt kvarvarande f d privatbane Dk-lok slopades härefer inom några år. Även Du2-loken slopas och skrotas i takt med leverans av nya Rc-lok, Du2-lok i drift med placering företrädesvis i Malmö, Göteborg och Hallsberg men några Du-lok finns också i Stockholm för användning i SL-trafiken. Du 540 har tillvaratagits som museilok.

 


JECO Ellok Du

Tidigare provmodell 2008 av ellok Du med ljud

Andra har köpt