Tips!

Du kan söka på hela eller delar på ordet. Sökbara fält är:


Standardfrakt endast 29 kr
Spåra order
Köp och betala säkert med
kort, faktura eller delbetalning
 
Nyheter
Kataloger     
Kundtjänst
Mer om oss
DC

X2 grå DC analog 4-delad


Klicka på bilden för att zooma
 Ej i lager
Maila mig när produkten finns i lager
3885 kr
   

Standard frakt  (29 kr inom Sverige)
  
Om du vill kan du dela upp betalningen
Dela upp betalningen med Klarna

382 kr/mån
12 månader. Inklusive uppläggning, avi och betavgifter.
Dekoder

Istället för att ha färdiga Jeco ljudlok så säljer vi nu alla modeller analoga. Fördelen blir den att du som kund alltid får den senaste versionen monterad!

0 kr
1.000 kr
325 kr
325 kr
1.000 kr

Vädrad

0 kr
0 kr

* Medium vädring likt bild. Vill man ha specialvädring eller enligt foto, kontakta oss för pris. (Priset gäller för ett standardlok)
Smuts medium - Exempel 1 (Du 338) Smuts medium - Exempel 2 (F-697) Smuts medium - Exempel 3 (T43 222) Smuts medium - Exempel 4 (T43 227)


amx99586ö_10.mp3 bruksanvisning_x2.pdf x2-sound.mp3 x2000_light.pdf zimo_ljud_x2000.pdf

Artikelnummer: X2-A111

SJ:s snabbtåg X2000 i grått utförande (efter 2005)

Innehåller följande enheter: Motorvagn X2K 2040, mellanvagn UA2K-2740, mellanvagn UB2K-2836 och manövervagn UB2XK 2523.

4, 5, 6 eller 7 enheter var sammansättningen av X2000, kortare enheter utan Bistro och längre enheter med Bistro


SJ X2000

X2000 köptes in för att kunna köras med hög hastighet (till att börja med upp till 200 km / timme, hastighetsrekordet är 263km), på gamla, kurviga järnvägar.
Detta är möjligt genom tågens mjuka boggier och korglutning. Korglutningen är endast till för passagerarnas komfort och åstadkoms genom att vagnarna lutas inåt i kurvorna med hjälp av hydraulik.
X2000 tillåts därför gå snabbare genom kurvor än andra tågtyper.
De mjuka (radialstyrda) boggierna tillåter hastigheter genom kurvor enligt Banverket upp till 15 % högre än för konventionella tåg.
X2000 är främst avsett för att trafikera längre huvudlinjer mellan större städer.

Benämning för drivenheten är X2. Mellanvagnarna kan heta UA2, UB2, URB2 och manövervagnarna UB2X. Varianter har förekommit hos Linx. Linx- varianterna var bland annat anpassade för trafik till Danmark och Norge.

X2000 är den vanligaste persontågstypen längs de stora fjärrtågslinjerna i Sverige.
X2000 går oftast med 6 vagnar och tar då 311 passagerare (antalet sittplatser varierar dock)

Under 2005 började man renovera alla tågset. I samband med renoveringen av tågen installerades bl.a. 230 V AC eluttag vid varje sittplats, samt trådlös internetuppkoppling. Utvändigt målades tågen i en ny grå färgsättning. Invändigt märktes förändringen genom att stolarna fick en ny grå klädsel.

X2000 har även testats utanför våra Svenska gränser, i bland annat USA (Amtrak), Tyskland, Kina, Norge m.flera.

Tillverkningsår 1990-1997.
Högsta tillåtna hastighet 200km / timmen.
Strömavtagare WBL88.


Modellen:
Exakt modell i skala 1:87, säljs som 4-delade paket som kan kompletteras med extra vagnar, även Bistro. 5-polig motor med kardandrift till boggier. Analoga likströmsmodellen och växelströmsmodellen (B110, B111, B112 och B113) har 21-pin dekoderinterface för anslutning av alla typer av 21-poliga DCC/Motorola dekoders, men för att få blinkelektroniken att fungera krävs speciella inställningar som ESU 54614-X2 redan har och som du kan köpa separat.
Alla Sound-modeller (AC&DC) kommer ha Zimo ljuddekoder monterad med cirka 10-15 ljudfunktioner. Denna ljudfil är inspelad i Stockholm Maj 2012 av Heinz Däppen som är mycket känd inom digitala ljudkretsar.
Mer info kommer om detta inom kort!

Blinkfunktionen fungerar analogt både DC och AC, digitalt med ESU 54614-X2 och med Zimo ljuddekoder.

ESU 54614-X2 har skiftande halvljus i körriktning med blinkande rödljus i slutdelen. På F1 kan du aktivera helljuset som också är körriktningsberoende.

Alla märkningar såsom sittplatser, rökning, rökning förbjuden, sällskapsdjur m.m. kommer finnas på modellen, dock inga destinationsskyltar då det kommer variera från kund till kund vad man vill att destinationen ska vara.

Strömförande koppel mellan alla delar är standard.

DC-version kommer ha drivning på två boggier (båda på motorenheten) och AC-versionen kommer ha drivning på 1 1/2 boggie (detta gör att släpskon kommer få tillräckligt med plats för att klara alla typer av Märklinspår). Dragkraften kommer bli tillräcklig för att dra enheter upp till 7 vagnar.

Information in English:

SJ:s high speed train X2000 in gray color (after 2005)

This set includes following units (4 units):
Motor wagon X2K 2040, intermediate wagon UA2K 2740, intermediate wagon UB2K 2836 and end wagon UB2XK 2523.

X2000 was put together in 4, 5, 6 or 7 units, shorter train was without the Bistro.

SJ X2000:

X2000 was bought in for faster run then the Rc-locos, to start with 200km/h but the speed record is 263km/h. It was meant to run fast on curved old tracks.
It is possible true the soft boggies and the leaning of the wagons. The leaning of the wagons is only for the passengers comfort and is done with help of hydralic. There for the X2000 can run faster then other type of locos.

X2000 is mainly for use on longer lines between bigger cities.

Drive unit is named 2040, intermediate wagon as UA2, UB2 or URB2 and end wagon as UA2X or UB2X.
Most comon is 6 unit train and it allows up to 311 passangers.

2005 the renovation began, all trains got 230V AC wall socket in every seat and wireless internet. All the sets was painted in the new gray color.

X2000 has also been tested outside our boarders, such as USA (Amtrak), Germany, China and Norway.

Bulit between 1990-1997.
Built for 200km/h.
Phantograph WBL88.

Modell:
Exact model in scale 1:87, starter box will include 4 pieces, can be upgraded with intermediate wagons and Bistro. 5-pole motor with cardan. Analouge DC and AC-model will have a 21-pin decoder interface, recomended decoder ESU 54614-X2.

All sound models will have Zimo sound decoder installed with around 10-15 sound functions (more info will come). The sound are produced by Heinz Däppen, very famous in this kind of market in Germany.

In analouge, digital with ESU 54614-X2 and sound model you will get the right kind of light. White forward / Red blinking backward.

All markings such as sitting, smoking, non-smoking, pets will be on the models, but no destinations because all clients have different wishes.

Electric coupling is standard on alla units.

DC-version will have drive on 4 wheels and the AC-version on 3 wheels (this will make good room for the pick up shoe so it runs on all type of Märklin track).


Foto av Conny Viinamäki.


Endast begränsade serier tillverkas.


 Jeco

www.jeco.se

Visa PDF Katalog

Visa alla Jeco´s produkter


WebTV

Loading...


X2000 AC

Provkörning med X2000 i Märklin växlar
  

 

© Jeco AB  |  info@jeco.se  |  Tel: 08-545 553 80 (08:00-17:00)  |  Fax: 08-247140


Följ oss även på facebook: