0
lagerVagnsbelysning varmvit, ESU LokSound

Artikelnr ESU 50700

Vagnsbelysning varmvit

180 kr

Du sparar 10 kr

Normalt cirkapris: 190 kr

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Vagnsinnerbelysning:
ESU LED vagnsinnerbelysning tillämpar den modernaste tekniken för att med sina 11 gula eller varmvita ljusdioder (LED) ge ett likformigt och varmt sken. Tack vare små yttermått är den universellt användbar i spårvidd mellan N och H0. Följande egenskaper utmärker särskilt ESU´s innerbelysning:
- Inbyggd konstantspänningskälla för ett likformigt ljust sken oberoende av spårspänningen.
- Individuellt inställbar ljusstyrka.
- Ljusrampen kan kortas av godtyckligt.
- En inbyggd kondensator överbryggar mindre strömavbrott.
- Som komplement kan en "power-pack" 50706 ackumulator anslutas för att överbrygga längre avbrott.
- I varje innerbelysning ingår även en sats slutlyktor.
- Användbar för både lik- och växelspänning liksom för digitalspänning.

Varningsanvisningar:
- LED- innerbelysningar är endast avsedda för montering i modelljärnvägar.
- Alla monteringsarbeten skall utföras vid frånkopplad driftspänning.
- Följ vid anslutningen ovillkorligen de här visade anvisningarna.
- Skydda för fukt. Böj inte belysningen i onödan för att undvika skada.
- LED`s färg och ljusstyrka kan lätt variera inom tillverkarens toleranser.

Montering
Belysningen bör till att börja med kortas ned till önskad längd. För detta bryter man för hand av belysningen vid en av de i bild 1 markerade snittade punkterna. Ge akt på så att inga ledningar eller komponenter skadas och att brytningen endast sker på önskat ställe!
Alternativet är att använda en såg. Reststycket kan användas vidare på annat ställe så länge det inte är fler än max 11 LED.
Ta bort slutlyktorna om de inte behövs.
De redan fastlödda matarledningarna kan kortas till önskad längd. Alla de vänstra och de högra kontaktpunkterna är redan anslutna med varandra på ljusskenan. Därför räcker det med en kabel per sida. Den ena sidan ansluts till släpkontakten för vänster hjul (resp.vagnens chassi vid Märklinmodeller), den andra sidan till släpkontakten för höger. Polariteten har ingen betydelse, varje belysning har en egen likriktare.
På vagnar med strömförande kopplingar ansluts de båda matarledningarna till kopplingarna. Belysningen fixeras enklast med dubbelhäftande tejp till takets insida. Alternativt kan man söka efter lämpliga fästpunkter på inredningen. Ofta kan toalettutrymmen vara lämpliga.

Justering av ljusstyrka
Med hjälp av i bild 2 visad justering kan ljusstyrkan anpassas efter önskemål.

Powerpack
Vill du bibehålla belysningen även vid längre strömavbrott (t ex framför stoppsignal) kan du ansluta en ackumulator art.nr 50706.
I bild 3 är motsvarande anslutningspunkter visade med "powerpack +" och "powerpack -". Ge ovillkorligen akt på korrekt polaritet, annars kommer kondensatorn att skadas.

Slutlyktor
Slutlyktor kan användas i båda ändar av belysningen. Vid flyttning ge då akt på att lödningen sker till rätt polaritet.

Digitaldrift
Vill du ansluta ljuslisten digitalt (t ex med en Lokpilot Fx V3,0) ansluter du den blåa ledningen med den vänstra matarledningen och den gröna kabeln (AUX1) med den högra matarledningen. (jämför Bild 4) för att separat koppla in slutlyktan löd den violetta ledningen på dekodern (AUX2) till den markerade punkten i bild 3 och ta bort den gamla lödningen.

Teknisk data:
4-24V DC/AC.
50700 = max 25mA.
50702 = max 35mA.
Mått 255mm x 7mm.

Lokpilot FX = 52620.
Powerpack = 50706.

Andra har köpt