0
lagerZAP Plastic CA+ 0.33oz 9., ZAP
 

Orsakar allvarlig ögon irritation. Skadlig vid förtäring. Irreterar huden.

Skadlig. Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Frätande. Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon, eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva för metaller

Brandfarlig vätska och ånga.

Brandfarlig. Produkten är brandfarlig och kan brinna våldsamt vid antändning eller värmetillförsel. Vissa produkter utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten eller självantänder i luft.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Artikelnr M-40PT19

ZAP Plastic CA+ 0.33oz 9.

86 kr

Du sparar 4 kr

Normalt cirkapris: 90 kr

I lager - Fler än 7 st

Frakt
Standard frakt  (69 kr inom Sverige)

Medium viscosity for plastics. Non-flammable. Cures clear. Won´t attack paint. Great on most plastic models, car moldings, and vinyl repairs. The joint can be filed and sanded in a minute or so, allowing extra fast assembly.MEDIUM VISCOSITY FORMULACURES CLEAN AND CLEARWILL NOT ATTACK PAINTWORKS ON MOST PLASTIC AND VINYLNON-FLAMMABLENON-SNIFFABLEAlso available: #40PT102   1/4 oz. Plasti-Zap Brush-On CA    (Packed 12/Case)Works best on:Car MoldingsPlasticsVinyl

minicars


Andra har köpt